• >>

    aikido_mawashi aikido_ogoshi aikido_bokken bushiryu_adamek_i_tiger
  • >>

Bushi Ryu

Sekcja Bushi Ryu powstała w okolicach 2003 roku z inicjatywy osób wywodzących się z różnych szkół walki, co  w znacznym stopniu miało wpływ na jej obecny kształt.

Kierując się zasadą pragmatyzmu, główny nacisk został położony na techniki proste a jednocześnie skuteczne. Osoba podejmująca  treningi, w pierwszej kolejności poznaje podstawowe zasady uderzeń, kopnięć, całej gamy rzutów, podcięć i obaleń oraz walki w klinczu i parterze.  Są to podstawy obowiązujące każdego, jednakże w późniejszym czasie wpływ na wybór i kształt  technik mają indywidualne predyspozycje trenującego, w myśl dostosowania techniki do człowieka  a nie odwrotnie.

Nabyte umiejętności weryfikowane są w walkach sparingowych. Wyznając zasadę, że nauka nigdy się nie kończy, staramy się nie zamykać w sztywnych ramach, pozostajemy otwarci na inne systemy, techniki i koncepcje, nie oznacza to jednak bezkrytycznego podejścia do tematu. Bushi Ryu nie jest sekcją zawodniczą, jednakże osoby trenujące z nami biorą udział w różnych zawodach, wówczas tworzony jest dla nich  indywidualny program treningowy.

W szkole Bushi Ryu trenują również dzieci, jednakże dla nich stworzony został osobny program szkoleniowy pozbawiony elementów agresywnych.

Osoby poszukujące w treningu walki mistycyzmu, w naszej szkole nie spełnią swoich oczekiwań. Dalecy jesteśmy od wyznawania utopijnych filozofii, a jedyną filozofią jest ciężki trening i poszanowanie dla drugiego człowieka, wszak nawet po ciężkim sparingu nadal wszyscy pozostajemy kumplami;)Nie mam rodziców: Niebo i Ziemię czynię swymi rodzicami.
Nie mam domu: Świadomość czynię swym domem.
Nie mam życia i śmierci: rytm oddechu czynię swym życiem i śmiercią.
Nie mam żadnych środków: zrozumienie czynię swymi środkami.
Nie mam żadnych magicznych sekretów: charakter czynię swym magicznym sekretem.
Nie mam ciała: wytrzymałość czynię swym ciałem.
Nie mam oczu: światło błyskawicy czynię swymi oczami.
Nie mam uszu: wrażliwość czynię swymi uszami.
Nie mam członków: refleks czynię swymi członkami.
Nie mam strategii: “nieprzyćmiona myśl” to moja strategia.
Nie mam planu: “nie przegapić sposobności” to mój plan.
Nie mam cudów: “odpowiednie działanie” to moje cuda.
Nie mam zasad: przystosowanie się do wszelkich okoliczności to moje zasady.
Nie mam taktyki: pustkę i pełnie czynię swą taktyką.
Nie mam talentów: sprawny umysł czynie swym talentem.
Nie mam przyjaciół: własny umysł czynię swym przyjacielem.
Nie mam wroga: lekkomyślność czynię swym wrogiem.
Nie mam zbroi: życzliwość i prawość czynię swym pancerzem.
Nie mam zamku: stały umysł czynię swą twierdzą.
Nie mam miecza: nieobecność ego czynię swoim mieczem.

Anonimowy Samuraj, XIV w.